spoločnosť na skúmanie vlastníckeho práva na stránke Slovensko

About 14 results.

Geodetická kancelária - Geodézia - Martin Holý

1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko

Geodézia - Martin Holý

Lush s.r.o.

Kuzmányho nábrežie 14, 960 01 Zvolen, Slovensko

Pentas - pozemkové úpravy

Handlovská 45, 851 01 Bratislava, Slovensko

     Naša spoločnosť sa od svojho založenia v roku 1994 venuje geodetickej činnosti vo dvoch ťažiskových odvetviach: pozemkové úpravy; ...

Geodet - Ing. Juraj Uhliarik

Svetlá 7, 811 02 Bratislava, Slovensko

GEOLA, s.r.o.

V. Paulínyho - Tótha 30, 905 01 Senica, Slovensko

Geodetické a kartografické práce, geodet, kompletné služby pre kataster nehnuteľností, geometrické plány, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia, zameranie inžiniers...

GEODEZIA ZÁHORIE, S.R.O.

Námestie slobody 7, 909 01 Skalica, Slovensko

Ponúkame Vám vykonanie všetkých geodetických prác a služieb ako sú : Vytyčovacie práce Geometrické plány Vecné bremená Spracovanie zmlúv Polohopisné a výškopisné plány Kontrolne merania na stav...

Pentas - pozemkové úpravy

Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec, Slovensko

     Naša spoločnosť sa od svojho založenia v roku 1994 venuje geodetickej činnosti vo dvoch ťažiskových odvetviach: pozemkové úpravy; ...

Geodézia Drozda

Húskova 73, 040 23 Košice, Slovensko

Geodézia Drozda. Geodetické práce. Inžinierska geodézia, geodézia v oblasti katastra nehnuteľností.

Hewlett Packard Enterprise - BTV01

thumb_up 282917 likes
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, Slovensko

Welcome to the official Hewlett Packard Enterprise account. Sharing our passion for technology and innovation in a world where everything computes. Learn more: www.hpe.com

TRIBE

GeoBAN spol. s r.o.

Konštantínova 3, 080 01 Prešov, Slovensko

Hewlett-Packard

thumb_up 282928 likes
Galvaniho 7B, 821 04 Bratislava, Slovensko

Welcome to the official Hewlett Packard Enterprise account. Sharing our passion for technology and innovation in a world where everything computes. Learn more: www.hpe.com

  • 1