ready mix concrete supplier in Košický Kraj

About 14 results.

UND-03 a.s. Košice

Rastislavova 106, 040 01 Košice, Slovensko

UND-03 sa zaoberá vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou sypkých hmôt /materiálov/ ako su štrky, piesky, kamenivo, obilie, vápno, surové železo, íl, bentonit, zemina, betón, piliny, kovový šr...

ZAPA beton SK s.r.o.

Teplárenská 2, 040 12 Košice, Slovensko

ZAPA beton SK s.r.o.

Teplárenská 2, 040 12 Košice, Slovensko

ZAPA beton

ZAPA beton SK s.r.o.

Ruskovská 6, 075 01 Trebišov, Slovensko

ZAPA beton SK s.r.o.

Ruskovská 6, 075 01 Trebišov, Slovensko

ZAPA beton

ZAPA beton SK s.r.o.

Jesenná 12, 080 01 Prešov, Slovensko

ZAPA beton

Stavos s.r.o. - betonárka

Stavbárov, 071 01 Michalovce, Slovensko

Stavos s.r.o. - betonárka

Stavbárov, 071 01 Michalovce, Slovensko

ZAPA beton SK s.r.o.

Stavbárov 10, 071 01 Michalovce, Slovensko

ZAPA beton SK s.r.o.

Stavbárov 10, 071 01 Michalovce, Slovensko

ZAPA beton

ZAPA beton SK s.r.o.

Stavbárov 10, 071 01 Michalovce, Slovensko

ZAPA beton

ZAPA beton SK s.r.o.

(areál bývalého Lesostavu), 066 01 Humenné 1, Slovensko

ZAPA beton

ZAPA beton SK s.r.o.

(areál bývalého Lesostavu), 066 01 Humenné 1, Slovensko

ZAPA beton

Betón Spiš

Radlinského, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
  • 1