notár na stránke Slovensko

About 94 results.

NOTÁR JUDr. Miroslav Gregor, notár Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava, Slovensko

komplexná notárska činnosť

JUDr. Barbora Behýlová, notár

thumb_up 98 likes
Notársky úrad JUDr. Barbora Behýlová, notár, Kapitulská 1, 97401 Banská Bystrica, Slovensko

Notársky úrad notára JUDr. Barbory Behýlovej sídli v centre Banskej Bystrice na Kapitulská ulici číslo 1. Je to druhá budova od Hodinovej veže na námestí SNP. Pred notárskym úradom na Kapitulsk...

Mgr. Martina Sobinkovičová, notár

thumb_up 45 likes
Letná 45, 04001 Kosice, Slovensko

Notársky úrad Mgr. Martiny Sobinkovičovej, notára so sídlom v Košiciach ponúka komplexné notárske služby pre občanov aj podnikateľov.

JUDr. Ladislav Kupka,PhD., notár

Turzovka 13, 023 54 Turzovka, Slovensko

Notárske služby Turzovka, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, vyhotovenie zmlúv.

JUDr. Ingrid Mazúrová Šoltésová, notár

Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Notársky úrad Banská Bystrica. Poskytovanie kompletných notárskych služieb. Nájdete nás na adrese Skuteckého 6864/17, 974 01 Banská Bystrica

NOTÁRSKY ÚRAD - JUDR. DAGMAR HUDECOVÁ - NOTÁR - BRATISLAVA

thumb_up 55 likes
Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovensko

Notársky úrad JUDr. Dagmar HUDECOVÁ, notár Bratislava

Notár v Novej Bani, okres Žarnovica, Mgr. Andrea Galetová

thumb_up 13 likes
rate_review 1 Reviews
Bernolákova 5, 968 01 Nova Bana, Slovensko

Máte otázky ohľadom poskytovaných notárskych služieb v okrese Žarnovica?

Nagyová Mária - Notár

Jókaiho 16, 945 01 Komárno, Slovensko

JUDr. Ľubica Rexová NOTÁR

Záhradná 1, 972 01 Bojnice, Slovensko

Ježková Petra JUDr. - notár

Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava, Slovensko

Not�rsky �rad so s�dlom: Bratislava - Petr�alka

JUDr. Juraj Novák, notár

Hviezdoslavova 14, 917 01 Trnava, Slovensko

Čuchta Vladimír JUDr. - notár

Konštantínova 6, 080 01 Prešov, Slovensko

Notár, JUDr. Anna Pčolová

Vajanského 6, 911 01 Trenčín, Slovensko

Kavečanský Vojtech Mgr. - Notár

Kmeťova 13, 040 01 Košice, Slovensko

NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Peter Boldizsár - notár

Hlavná 59, 943 01 Štúrovo, Slovensko

Notár Trnava

M. Schneidera-Trnavského 6, 91701 Trnava, Slovensko

Notár Trnava

M. Schneidera-Trnavského 6, 917 01 Trnava, Slovensko

NOTÁR JUDr. Ľubomír Vlha

Mlynské nivy 12, 811 09 Bratislava, Slovensko

Mgr. Peter Danczi - notár

Turecká 24, 940 61 Nové Zámky, Slovensko

Joneková Ľubica JUDr. - Notár

Štúrova 1, 010 01 Žilina, Slovensko

Notársky úrad JUDr. Jozef Brázdil, PhD.

thumb_up 12 likes
Bystrický Rad 314/69, 960 01 Zvolen, Slovensko

www.notarzv.sk

Mikl Marián JUDr.

thumb_up 801 likes
rate_review 4 Reviews
favorite 34 favorites
Krasovského 13, 85101 Bratislava, Slovensko

Prezentačná stránka Notárskej komory SR

Ivičičová Mária Judr.- Notársky Úrad

thumb_up 14 likes
favorite 2 favorites
Bernolákova 3661/2, 934 01 Levice, Slovensko

JUDr. Mária Ivičičová je notárom pôsobiacim v meste Levice. Notársky poriadok upravuje postavenie a činnosť notárov, ktorí sú nositeľmi právnej prevencie a štátom určenou osobou vykonávať notár...

Notársky úrad Mgr. Orsolya Szőköl

F. Rákocziho 12, 940 02 Nové Zámky, Slovensko

Notársky úrad poskytuje notárske služby každého druhu, predovšetkým v oblasti obchodného a občianskeho práva.