dodávateľ hotového betónu na stránke Slovensko

About 50 results.

LADCE Betón, s.r.o.

Novo otvorená prevádzka v Galante bola uvedená do činnosti v decembri 2008 s certifikátom riadenia výroby, vydaným akreditovanou firmou Qualiform Bratislava. Betonáreň MERKO HBS 1T s programom ...

LADCE Betón, s.r.o.

Dolnozemská cesta 13, 850 07 Bratislava, Slovensko

V areáli Ladce Betón s.r.o. Bratislava sa nachádza veľkokapacitné zariadenie ELBA-EMAS 105 s kapacitou výroby 80 m3 betónovej zmesi za hodinu, s možnosťou pridávania 6-tich plastifikačných prís...

MAX-beton, s.r.o.

thumb_up 3 likes
Sološnícka 37, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, Slovensko

Výroba betónových zmesí, anhydritových liatych poterov, cementových liatych poterov, penobetónu a polystyrénbetónu za bezkonkurenčné ceny.

MAX-beton, s.r.o.

thumb_up 3 likes
Cesta na Klanec 63A, 841 03 Lamač, Slovensko

Výroba betónových zmesí, anhydritových liatych poterov, cementových liatych poterov, penobetónu a polystyrénbetónu za bezkonkurenčné ceny.

Transbet, s.r.o.

59 386, 02741 Oravský Podzámok, Slovensko

Máme 2 betonárky vedľa seba (80 a 20 m3/hod.). Celoročná prevádzka za každého počasia. Navštívte nás.

Agromelio, s.r.o.

08221 Veľký Šariš, 082 21 Veľký Šariš, Slovensko

Vitajte na stránkach spoločnosti Agromelio, s.r.o.

LADCE Betón, s.r.o.

Novo otvorená prevádzka v Nitre bola uvedená do činnosti v decembri 2008 s certifikátom riadenia výroby vydaným akreditovanou firmou Qualiform Bratislava. Betonáreň MERKO HBS 103D s programom M...

LADCE Betón, s.r.o.

Zlatovská 1895, 911 05 Trenčín, Slovensko

Výrobná prevádzka v Trenčíne vyrába kvalitné certifikované betónové zmesi. Zároveň je aj predajcom štrkov, piesku, okrasných štrkov a poskytuje služby v oblasti poradenstva.Výrobná prevádzka v ...

UND-03 a.s. Košice

Rastislavova 106, 040 01 Košice, Slovensko

UND-03 sa zaoberá vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou sypkých hmôt /materiálov/ ako su štrky, piesky, kamenivo, obilie, vápno, surové železo, íl, bentonit, zemina, betón, piliny, kovový šr...

ZAPA beton SK s.r.o.

Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

ZAPA beton

Holcim Slovensko a.s.

thumb_up 644 likes
rate_review 21 Reviews
favorite 65 favorites
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohoznik, Slovensko

Oficiálna Facebook stránka spoločnosti CRH Slovensko/The official CRH Slovakia Facebook fan page.

Ferrobeton Slovakia s.r.o.

Sládkovičova 8, 943 02 Štúrovo, Slovensko

Prvky hrubej stavby patria k ucelenému stavebnému systému, ktorý obsahuje murovací materiál a prvky na rôzne účely použitia. Súčasťou kompletného stavebného sys

CRH (Slovensko) a.s.

thumb_up 648 likes
rate_review 21 Reviews
favorite 70 favorites
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohoznik, Slovensko

Oficiálna Facebook stránka spoločnosti CRH Slovensko/The official CRH Slovakia Facebook fan page.

ZAPA beton SK s.r.o.

ZAPA beton

ZAPA beton SK s.r.o. - kancelárie

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, Slovensko

ZAPA beton

ZAPA beton SK s.r.o. - betonáreň

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, Slovensko

ZAPA beton

BETOS-SOF s.r.o. , výroba betónu

thumb_up 15 likes
Sobôtka 4249, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko

Výroba betónu, Rimavská Sobota

Betón Spiš

Radlinského, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

LADCE Betón, s.r.o.

V areáli Ladce Betón, s.r.o., prevádzka Tvrdošín, starú betonáreň nahradilo nové zariadenie MERKO HBS 1 T/NS-L  s programom MARTEK ELEKTRONIK tak, ako je to aj na ostatných betonárňach spoločno...

Betonár Prešov

Severná 356, 080 06 Vyšná Šebastová, Slovensko

Lacný betón

Severná 356, 080 06 Vyšná Šebastová, Slovensko

Predaj, doprava a čerpanie betónu.

LanIT s.r.o.

Severná 356, 08006 Vyšná Šebastová, Slovensko

Predaj, doprava a čerpanie betónu.

CRH (Slovensko) a.s.

thumb_up 644 likes
rate_review 21 Reviews
favorite 65 favorites
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohoznik, Slovensko

Oficiálna Facebook stránka spoločnosti CRH Slovensko/The official CRH Slovakia Facebook fan page.

Betonárka Stropkov

Karpatská 10, 089 01 Svidník, Slovensko

Výroba a doprava čerstvého betónu v autodomiešovači, predaj a doprava štrkov, pieskov, makadamu, kameniva v okresoch Svidník, Stropkov, Medzilaborce.

ZAPA beton SK s.r.o.

Jesenná 12, 080 01 Prešov, Slovensko

ZAPA beton