ready mix concrete supplier in Košice

About 3 results.

UND-03 a.s. Košice

Rastislavova 106, 040 01 Košice, Slovensko

UND-03 sa zaoberá vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou sypkých hmôt /materiálov/ ako su štrky, piesky, kamenivo, obilie, vápno, surové železo, íl, bentonit, zemina, betón, piliny, kovový šr...

ZAPA beton SK s.r.o.

Teplárenská 2, 040 12 Košice, Slovensko

ZAPA beton SK s.r.o.

Teplárenská 2, 040 12 Košice, Slovensko

ZAPA beton

  • 1