Filters:

právne služby in Košice

About 19 results.

JUDr. Gerhard Zvolánek - Právne služby Košice /// gerhardzvolanek@gmail.com

Štúrova 10/20, 040 01 Košice, Slovensko

právne služby Košice

Mgr. Patrik Tulinský, LL.M., advokát (czech and slovak attorney)

Business Centre Košice, Štúrova 27, 04001 Košice, Slovensko

Advokátska kancelária JUDr. Marek Hrouda

Krmanova 16, 040 01 Košice, Slovensko

Právne poradenstvo, zastupovanie pri rozvode, zvýšenie výživného. Poradenstvo pre firmy aj jednotlivcov. Úspešné vymáhanie pohľadávok.

SIGNUM, patentová a známková kancelária

Hraničná 20, 040 17 Košice, Slovensko

Signum, Patentová a známková kancelária

MEDIUS – Komora pre medicínske právo

Mäsiarska 6, 04001 Košice, Slovensko

Komora pre medicínske právo – MEDIUS vystupuje ako prostredník medzi poskytovateľom a pacientom. Našou víziou je prispieť k vytvoreniu kvalitného partnerského vzťahu medzi poskytovateľom a pacien…

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra - advokát

Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra

JUDr. Tatiana Jánošiková - Advokát Košice

Rooseveltova 6, 040 01 Košice, Slovensko

JUDr. Tatiana Jánošiková absolvovala v období rokov 2000 až 2006 štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na pôde ktorej po zložení rigoróznej skúšky v r.…

Peter Mlynárik - právne poistenie

Južná trieda 97, 040 01 Košice, Slovensko

Sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti právneho poistenia Ing. Peter Mlynárik / D.A.S., Košice, Prešov, Vranov nad Topľou atď. Neváhajte a kontaktujte ma.

JUDr. Vincent Lechman - Advokátska kancelária

Popradská 80, 040 11 Košice, Slovensko

Advokátska kancelária JUDr. Vincenta Lechmana poskytuje komplexné právne služby a právnu pomoc fyzickým i právnickým osobám. Disponuje praktickými skúsenosťami v oblasti občianskeho práva, obchod…

Mgr. Vladimír Novák, advokát

Ludmanská 3, 040 01 Košice, Slovensko

Právne služby, právna pomoc, právne poradenstvo online, poskytované advokátom

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Miloš Kaščák

Hroncova 1, 040 01 Košice, Slovensko

SPRAVing, s.r.o. Košice

Komenského 43, 040 01 Košice, Slovensko

JUDR.Marta Šuvadová

Floriánska 16, 040 01 Košice, Slovensko

Advokáti C | H | Z

Kováčska 40, 040 01 Košice, Slovensko

Ing. Ján Bugata | Znalec z odboru stavebníctvo

Muškátová 48, 040 11 Košice, Slovensko

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - advokát

Južná trieda 1, 040 01 Košice, Slovensko

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., advokát

Bočná 10, 040 01 Košice, Slovensko

Centrum právnej pomoci – Kancelária Košice

Murgašova 3, 040 41 Košice, Slovensko
  • 1